Sunday 17th October 2021

یک زن عشایری گچساران زن نمونه کشوری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد،سی و پنجمین دوره معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه کشور برگزار شد و طی آن از بانوی عشایری گچسارانی به عنوان زن نمونه عشایری در بخش کشاورزی تجلیل بعمل آمد.

زهرا صفری از عشایر منطقه عشایر پاکوه گچساران است،که موفق شده به عنوان یکی از نمونه های برترکشور در حوزه کشاورزی خوش بدرخشد.

گالری

اداره کل امور عشاير استان کهگیلویه و بویراحمد

با توجه به شيوه معيشت و نحوه گذران زندگی، که جمعيت کشور ما را در سه جامعه شامل شهری ، روستايی و عشايری تقسيم می کنند، جامعه عشايری با سه ويژگی ، کوچندگی ، وابستگی ايلی و شيوه معيشت متکی به دامداری به عنوان جامعه سوم از ديرباز همواره نقش موثر و. تعيين کننده ای در مسايل اقتصادی ، اجتماعی و امنيت اراضی کشور را داشته است . بدون شناخت عميق از خصوصيات ويژه اين قشر برنامه ريزی دراز مدت و امور خدمات رسانی ، روزمره موفق نخواهند بود. اين ويژگيها و خصوصيات ، سازمان و تشکيلات مناسبی را می طلبد تا ازعهده امور مربوطه بر آيد.

تماس با ما

یاسوج – گلستان 12 – اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویر احمد

تلفن :  07433142037 -07433242038

دورنگار:

mail : info@ashayerkvb.ir

شماره پيامك :30007654321478

Template Design:Dima Group