Sunday 17th October 2021

سوالات متداول

چگونه می توان عضو شرکت تعاونی عشایری شد؟
شرایط منقاضیان عضویت درشرکتهای عشایری :
۱-وابستگی ایلی وطایقه ای داشته باشند.
۲-شغل اصل دامداری داشته یا ازراه دامداری امرار معاش نمایند.
۳-زندگی کوچرویی جهت استفاده ازمراتع راداشته باشند.
عشایر به چه کسی اطلاق می شود ؟
عشایر کوچنده ، به مردمی گفته می شود که حداقل سه ویژگی زیر را داشته باشند :
ساخت اجتماعی قبیله ای
اتکای معاش به دامداری
شیوه زندگی شبانی مبتنی بر کوچ
منظور از ساماندهی عشایر چیست؟
ساماندهی عشایر کوچنده شامل ساماندهی کوچ ، ایجاد اشتغال پایدار ، ارتقای شاخص های برخورداری و خدمات عمرانی و زیربنایی می باشد.
زیست بوم و کانون اسکان عشایر به کجا اطلاق می گردد؟
زیست بوم عشایری : محدوده ای سرزمین و قلمرو رده هایی ایلی که علی الاصول شامل ییلاق ، قشلاق و مسیر بین این دو باشد .
کانون اسکان عشایر : به محدوده ای از زیست بوم اطلاق میگردد که براساس نتایج مطالعات سازمان امورعشایر دارای منابع ، امکانات و استعدادهای لازم برای ایجاد اشتغال و اسکان عشایر باشد .
این کانونها به عنوان یکی از واحدهای برنامه ریزی برای ساماندهی عشایر به دو نوع شامل کانون توسعه هدایتی ( برنامه ریزی شده ) و کانون های توسعه اسکان خودجوش تقسیم می شوند
خدماتی که اداره کل امور عشایر  ارائه می دهد چه خدماتی است و عشایر چگونه می توان از این خدمات بهره مند شوند ؟
ارائه خدمات به کوچندگان  شامل پروژه های :
مرمت و نگهداری راههای عشایری در صورت تامین اعتبار راهسازی و راهگشایی هم بنا به ضرورت صورت می گیرد
تأمین آب شرب و دام عشایر سیار با تانکر
احداث آب انبار و سطوح صیقلی
لایروبی و مرمت قنوات و بهسازی چشمه
احداث استخر و کانال های آبرسانی کشاورزی
برقرسانی به چاههای آب کشاورزی
عملیات اجرائی اسکان شامل پروژه های :
تأمین آب اشامیدنی عشایردر کانون های اسکان
تأمین برق کانون های اسکان
تأمین راه کانون های اسکان
کمک به احداث مسکن
تجهیز چاههای کشاورزی وتأمین آب کشاورزی
تأمین آب مجتمع های تولیدی و صنعتی
تسطیح زمین های کشاورزی
۳-جایگزینی سوخت فسیلی و ترویج انرژی های نو شامل پروژه های :
ترویج فانوس خورشیدی و انرژیهای نو- حمام- روشنائی و …
۴-مطالعات جامع مناطق عشایری شامل پروژه های :
مطالعات شناسایی کانون های اسکان
مطالعات نیمه تفصیلی کانون های اسکان
مطالعات تفصیلی – اجرائی  کانون های اسکان
امکان سنجی توسعه فعالیت ها و ایجاد فرصت های شغلی

گالری

اداره کل امور عشاير استان کهگیلویه و بویراحمد

با توجه به شيوه معيشت و نحوه گذران زندگی، که جمعيت کشور ما را در سه جامعه شامل شهری ، روستايی و عشايری تقسيم می کنند، جامعه عشايری با سه ويژگی ، کوچندگی ، وابستگی ايلی و شيوه معيشت متکی به دامداری به عنوان جامعه سوم از ديرباز همواره نقش موثر و. تعيين کننده ای در مسايل اقتصادی ، اجتماعی و امنيت اراضی کشور را داشته است . بدون شناخت عميق از خصوصيات ويژه اين قشر برنامه ريزی دراز مدت و امور خدمات رسانی ، روزمره موفق نخواهند بود. اين ويژگيها و خصوصيات ، سازمان و تشکيلات مناسبی را می طلبد تا ازعهده امور مربوطه بر آيد.

تماس با ما

یاسوج – گلستان 12 – اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویر احمد

تلفن :  07433142037 -07433242038

دورنگار:

mail : info@ashayerkvb.ir

شماره پيامك :30007654321478

Template Design:Dima Group