بازدید استاندار محترم و مدیر کل امور عشایر استان از مناطق عشایری چارروسا و دیشموک

شنبه 15 آبان سال 1400 همایشی با حضور استاندار پرتلاش و انقلابی استان کهگیلویه و بویراحمد، به همراه مدیر کل محترم و کوشا امور عشایر استان درمناطق عشایری بخش چارروسا و دیشموک برگزار، و مشکلات عدیده عشایر مطرح گردید. حضور پرشور مدیران استانی و شهرستانی وجهت بررسی مشکلات عشایر این حوزه از نکات قابل توجه این رویداد بود.